Akreditovaný kurz MEDIÁTOR

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.
Mediácia, ako spôsob riešenia konfliktov, sa používa aj v prípadoch, keď sú obidve strany už v rozbehnutom konflikte, ktorý prípadne už riešia prostredníctvom súdu. Aj v tomto prípade je možné začať mediáciu a pomocou mediátora dospieť k dohode.

Mediátor je ten kto je pripravený pomôcť účastníkom nájsť svoje vlastné riešenie problému, nezasahuje do rozhodovania a výberu riešenia účastníkov, ale dbá na vyvážené rozdelenie komunikačného priestoru, čiže na to, aby každá zo strán mala možnosť sa k danej problematike vyjadriť a získať k svojmu rozhodnutiu toľko informácii, koľko ich potrebuje. Podporuje strany pri zvažovaní jednotlivých variantov riešenia a tvorbe dohody prijateľnej pre všetky strany konfliktu. Uľahčuje proces jednania medzi stranami. Nie je posudzovateľom ani kritikom, neradí, nesúdi ani nehľadá vinníka.

Máte záujem o kurz aj vo Vašom meste? Dajte nám vedieť!

Zobrazujú sa všetky 4 výsledky