Kurz podnikateľské minimum – Prievidza

120.00

Cena kurzu 120,- EUR

[social_buttons]

Popis

KURZ PODNIKATEĽSKÉ MINIMUM V PRIEVIDZI!

Dĺžka kurzu

20 vyučovacích hodín / 5 dni

Miesto výučby

Prievidza, ul. Bakalárska 2 (budova Vysokej školy), 2. poschodie, č. dv. 219

 

Momentálne v ponuke ako súčasť kurzu ÚČTOVNÍK

Komplexný kurz ÚČTOVNÍK v Prievidzi

 

Kurz je určený pre podnikateľov, SZČO, konateľov, zamestnávateľov, účtovníkov a všetkých, ktorí chcú ovládať zákonné povinnosti súvisiace s podnikaním.

Cieľom kurzu je pripraviť začínajúcich podnikateľov do praxe, odovzdať im informácie o možnostiach a formách podnikania, priblížiť najdôležitejšie právne normy, ako je Zákon o účtovníctve, Opatrenia Ministerstva financií SR, Zákonník práce a tiež priblížiť povinnosti súvisiace so začatím podnikania a vypĺňaním príslušných tlačív.

V cene kurzu sú zahrnuté študijné materiály, tlačivá, zošit, pero a bezplatné občerstvenie (káva, čaj, minerálka).

Po ukončení kurzu absolvent získa osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.