Zľava!

Komplexný kurz ÚČTOVNÍK

Original price was: 720.00€.Current price is: 600.00€.

(vrátane všetkých materiálov a poplatkov za akreditované Osvedčenie s celoštátnou platnosťou)

Pre nezamestnaných úplne ZADARMO! 

Aktuálne sú všetky termíny kurzov účtovníctva obsadené!

[social_buttons]

Popis

AKREDITOVANÝ KOMPLEXNÝ KURZ ÚČTOVNÍCTVA PREZENČNE ALEBO ONLINE!

Vzdelávací Inštitút o.z. ponúka nový komplexný kurz ÚČTOVNÍK, ktorý obsahuje samostatné kurzy jednoduchého účtovníctva, miezd a personalistiky a podvojného účtovníctva.

Aktuálne sú všetky termíny kurzov účtovníctva obsadené! Najbližšie termíny budú k dispozícii až v roku 2025.

 

Absolventi získajú Osvedčenie s akreditáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s celoštátnou platnosťou.

Tento komplexný kurz ponúkame záujemcom o rekvalifikáciu prostredníctvom RE-PASu najmä z dôvodu, že Úrad práce umožňuje uchádzačovi o zamestnanie zvýšiť, prípadne zmeniť svoju kvalifikáciu prostredníctvom RE-PASu len jedenkrát v rámci jeho evidencie a na základe našich skúseností, kedy sa často stáva, že študent má na začiatku záujem absolvovať len jeden druh kurzu, ale následne po jeho absolvovaní prejaví záujem aj o ďalšie kurzy, keďže zistí, že dané problematiky sú spolu veľmi úzko prepojené. Bohužiaľ ale v takom prípade už nie je možné žiadať  ÚP o preplatenie ostatných kurzov.

Pri žiadosti o rekvalifikáciu „ÚČTOVNÍK“ má študent nárok absolvovať všetky uvedené kurzy ZADARMO prostredníctvom RE-PASu.

Absolvovať celý komplexný kurz „ÚČTOVNÍK“ je však výhodné aj pre záujemcom mimo Úradu práce, keďže tak získajú ucelený prehľad o problematike účtovníctva a miezd rôznych účtovných jednotiek a zároveň je možné ponúkaný balíček absolvovať za zvýhodnenú sumu.

Konečná suma vrátane všetkých poplatkov a materiálov je teda po zľave 600,- EUR. V cene kurzu sú zahrnuté študijné materiály, tlačivá, ako aj všetky náklady spojené s vykonaním skúšky, dokumentáciou, zaevidovaním klienta do registra MŠVVaŠ SR a vystavením špeciálneho akreditovaného osvedčenia s celoštátnou platnosťou.

Vyučovanie prebieha  v dňoch pondelok, utorok, streda v čase  9,00 hod. – 14,00 hod.

Celková dĺžka kurzu – 9 týždňov

Kurz jednoduchého účtovníctva je určený pre úplných začiatočníkov, ktorí nemajú s vedením účtovníctva žiadne skúsenosti a chcú ovládať jednoduché účtovníctvo pre podnikateľov – t.j. účtovné jednotky, ktoré podnikajú alebo vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť, prípadne pre živnostníkov, ktorí si chcú sami viesť účtovníctvo.

Cieľom kurzu jednoduché účtovníctvo je naučiť sa samostatne viesť agendu jednoduchého účtovníctva, oboznámiť sa s právami a povinnosťami samostatne zárobkovo činných osôb, ovládať príslušnú legislatívu a vedieť prakticky aplikovať získané vedomosti v súlade s Opatrením Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a závierke v sústave jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov, a to v papierovej, ako aj elektronickej podobe v účtovnom programe ALFA+ spoločnosti KROS a.s.

Kurz mzdové účtovníctvo a personalistika je určený pre úplných začiatočníkov a všetkých záujemcov o mzdovú a personálnu problematiku. Absolvent sa oboznámi s teoretickou a praktickou časťou ako aj aplikáciou mzdového účtovníctva a personalistiky na počítači.

Cieľom kurzu mzdového účtovníctva je naučiť sa samostatne spracovať mzdovú,  personálnu agendu, vypočítať mzdy, odvody, vyplňovať všetky tlačivá a výkazy súvisiace s evidenciou zamestnancov. Zvládnuť komunikáciu s príslušnými inštitúciami, ovládať potrebnú legislatívu (Zákonník práce, Zákon o zdravotnom a sociálnom poistení, Zákon o dani z príjmov a ďalšie) a vedieť prakticky aplikovať získané vedomosti z pracovno-právnych vzťahoch v papierovej, ako aj elektronickej podobe v mzdovom programe OLYMP spoločnosti KROS a.s

Kurz podvojné účtovníctvo je určený úplným začiatočníkom, alebo absolventom škôl, kde sa zručnosti v oblasti účtovania v praxi vyučovali iba okrajovo a chcú si osvojiť a rozšíriť vedomosti v danej problematike, ale aj podnikateľom, ktorí sa rozhodli mať svoje účtovníctvo pod kontrolou.

Cieľom kurzu podvojného účtovníctva je naučiť sa samostatne viesť agendu podvojného účtovníctva, oboznámiť sa s právami a povinnosťami účtovníkov v spoločnostiach s ručením obmedzeným, ovládať príslušnú legislatívu a vedieť prakticky aplikovať získané vedomosti v súlade s Opatrením Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a závierke v sústave podvojného účtovníctva, a to v papierovej, ako aj elektronickej podobe v účtovnom programe OMEGA spoločnosti KROS a.s.

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Komplexný kurz ÚČTOVNÍK”