Kurz podvojného účtovníctva – Prievidza

190.00

(+39,- EUR voliteľný príplatok za akreditované Osvedčenie s celoštátnou platnosťou)

Pre nezamestnaných úplne ZADARMO!

[social_buttons]

Popis

AKREDITOVANÝ KURZ PODVOJNÉHO ÚČTOVNÍCTVA V PRIEVIDZI!

Akreditácia

Číslo akreditácie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

3455/2016/4/1

Rozsah a dĺžka kurzu

120 hodín / 4 týždne (Pondelok, Utorok, Streda)

Miesto výučby

Prievidza, ul. Bakalárska 2 (budova Vysokej školy), 2. poschodie, č. dv. 219

 

Aktuálne sú všetky termíny kurzov účtovníctva obsadené! 

( v rámci komplexného kurzu „ÚČTOVNÍK“ cez RE-PAS zadarmo, alebo za zvýhodnené ceny )

.

Ako nezamestnaný máte možnosť absolvovať naše kurzy úplne ZADARMO!

Viac informácií nájdete tu:  Tipy pre nezamestnaných

Kurz podvojné účtovníctvo je určený úplným začiatočníkom, alebo absolventom škôl, kde sa zručnosti v oblasti účtovania v praxi vyučovali iba okrajovo a chcú si osvojiť a rozšíriť vedomosti v danej problematike, ale aj podnikateľom, ktorí sa rozhodli mať svoje účtovníctvo pod kontrolou. Kurz je organizovaný v málopočetných skupinách, čím je zabezpečený individuálny prístup ku každému klientovi.

Cieľom kurzu podvojného účtovníctva je naučiť sa samostatne viesť agendu podvojného účtovníctva, oboznámiť sa s právami a povinnosťami účtovníkov v spoločnostiach s ručením obmedzeným, ovládať príslušnú legislatívu a vedieť prakticky aplikovať získané vedomosti v súlade s Opatrením Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a závierke v sústave podvojného účtovníctva, a to v papierovej, ako aj elektronickej podobe v účtovnom programe OMEGA spoločnosti KROS a.s.

V cene kurzu sú zahrnuté študijné materiály, tlačivá, zošit, pero a bezplatné občerstvenie (káva, čaj, minerálka).

Po ukončení kurzu podvojného účtovníctva účastník získa potvrdenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.

 

Osvedčenie s akreditáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s celoštátnou platnosťou

Absolventi majú možnosť získať osvedčenie s akreditáciou čo znamená, že dosiahli všetky požadované kvalifikačné znalosti a zručnosti potrebné pre prácu účtovníka.

Záverečná akreditovaná skúška prebieha formou testu a spracovania komplexného účtovného príkladu v účtovnom programe na základe znalostí získaných v priebehu kurzu.

Osvedčenie je spoplatnené voliteľným príplatkom vo výške 39,- EUR  – zahŕňa všetky náklady spojené s vykonaním skúšky, dokumentáciou, zaevidovaním klienta do registra MŠVVaŠ SR a vystavením špeciálneho akreditovaného osvedčenia s celoštátnou platnosťou.

Žiadosť o akreditované osvedčenie je potrebné nahlásiť pred nástupom na kurz.