Akreditovaný kurz LEKTOR v Prievidzi

250.00

!AKCIA!

Pri spoločnom prihlásení 2 osôb, zľava 10% z ceny kurzu.

[social_buttons]

Popis

KURZ ODBORNEJ PRÍPRAVY LEKTORA V PRIEVIDZI!

Akreditácia

Číslo akreditácie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

3455/2017/50/1

Rozsah a dĺžka kurzu

100 vyučovacích hodín, z toho 58 vyučovacích hodín prezenčnou formou

Miesto výučby

Prievidza, ul. Bakalárska 2 (budova Vysokej školy), 2. poschodie, č. dv. 219

Najbližšie termíny:

  • Kurz sa otvára priebežne, o najbližších termínoch sa prosím informujte.

Minimálny počet účastníkov je 6 osôb.

 

Kurz LEKTOR so zameraním na výcvik lektorských zručností je určený pre osoby so záujmom pôsobiť v oblasti celoživotného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania dospelých, pre všetkých lektorov (začínajúcich aj pokročilých) , ktorí chcú byť lepší vo svojej profesii a chcú získať relevantný doklad – certifikát o absolvovaní akreditovaného vzdelávania, ale napr. aj pre vedúcich pracovníkov, či kohokoľvek so zájmom naučiť sa a osvojiť si

  • praktické lektorské zručnosti
  • konkrétne metódy vzdelávania dospelých
  • zručnosti potrebné pre lektorské vystupovanie pred publikom

 

Výučba prebieha zvyčajne v týždni v popoludňajších hodinách a v sobotu, alebo po vzájomnej dohode so študentmi.

 

Osvedčenie s akreditáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s celoštátnou platnosťou

Absolvent získa Osvedčenie s celoštátnou platnosťou, ktorého získanie  je často potrebné na získanie živnostenského oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v zmysle § 27 ods. 4, bod 1 Zákona č. 124/2006 Z.z., napr. v oblasti poskytovania ďalšieho vzdelávania pri školeniach BOZP, PO a.i.

V cene kurzu sú zahrnuté študijné materiály a bezplatné občerstvenie (káva, čaj, minerálka).