Kurz mzdového účtovníctva – Prievidza

180.00

(+39,- EUR voliteľný príplatok za akreditované Osvedčenie s celoštátnou platnosťou)

Pre nezamestnaných úplne ZADARMO!

[social_buttons]

Popis

AKREDITOVANÝ KURZ MZDOVÉHO ÚČTOVNÍCTVA A PERSONALISTIKY V PRIEVIDZI!

Akreditácia

Číslo akreditácie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

3455/2016/4/1

Rozsah a dĺžka kurzu

60 hodín / 3 týždne (Pondelok, Utorok, Streda)

Miesto výučby

Prievidza, ul. Bakalárska 2 (budova Vysokej školy), 2. poschodie, č. dv. 219

.

Aktuálne sú všetky termíny kurzov účtovníctva obsadené! 

( v rámci komplexného kurzu „ÚČTOVNÍK“ cez RE-PAS zadarmo, alebo za zvýhodnené ceny )

 

Ako nezamestnaný máte možnosť absolvovať naše kurzy úplne ZADARMO!

Viac informácií nájdete tu:  Tipy pre nezamestnaných

Kurz mzdové účtovníctvo a personalistika je určený pre úplných začiatočníkov a všetkých záujemcov o mzdovú a personálnu problematiku. Absolvent sa oboznámi s teoretickou a praktickou časťou ako aj aplikáciou mzdového účtovníctva a personalistiky na počítači. Kurz je organizovaný v málopočetných skupinách, čím je zabezpečený individuálny prístup ku každému klientovi.

Cieľom kurzu mzdového účtovníctva je naučiť sa samostatne spracovať mzdovú,  personálnu agendu, vypočítať mzdy, odvody, vyplňovať všetky tlačivá a výkazy súvisiace s evidenciou zamestnancov. Zvládnuť komunikáciu s príslušnými inštitúciami, ovládať potrebnú legislatívu (Zákonník práce, Zákon o zdravotnom a sociálnom poistení, Zákon o dani z príjmov a ďalšie) a vedieť prakticky aplikovať získané vedomosti z pracovno-právnych vzťahoch v papierovej, ako aj elektronickej podobe v mzdovom programe OLYMP spoločnosti KROS a.s.

V cene kurzu sú zahrnuté študijné materiály, tlačivá, zošit, pero a bezplatné občerstvenie (káva, čaj, minerálka).

Po ukončení kurzu mzdového účtovníctva a personalistiky účastník získa potvrdenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.

 

Osvedčenie s akreditáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s celoštátnou platnosťou

Získanie osvedčenia s akreditáciou znamená, že absolventi dosiahli všetky požadované kvalifikačné znalosti a zručnosti potrebné pre prácu mzdového účtovníka.

Záverečná akreditovaná skúška prebieha formou testu a spracovania komplexného mzdového príkladu v mzdovom programe na základe znalostí získaných v priebehu kurzu.

Osvedčenie je spoplatnené voliteľným príplatkom vo výške 39,- EUR  – zahŕňa všetky náklady spojené s vykonaním skúšky, dokumentáciou, zaevidovaním klienta do registra MŠVVaŠ SR a vystavením špeciálneho akreditovaného osvedčenia s celoštátnou platnosťou.

Žiadosť o akreditované osvedčenie je potrebné nahlásiť pred nástupom na kurz.